SUKUMAR SENGUPTA MAHAVIDYALAYA

Add. + P.O.: Keshpur, Dist.: Paschim Medinipur, West Bengal, Pin:721150

Phone: (03227) 250861 E-Mail: ssmahavidyalaya04@gmail.com Website: www.ssmahavidyalaya.org
FINAL MERIT LIST PHASE I

Phase No. 1 FINAL MERIT LIST PHASE I, Period: 02/08/2021 12:00AM To 27/08/2021 11:59PM

StreamSubjectURSCSTOBC AOBC BPWD
BAGBAG 2084 407 96 312 108 4
BAHBENGALI (H) 669 107 19 78 57 2
BAHEDUCATION (H) 398 80 23 52 23 0
BAHENGLISH (H) 414 30 8 51 40 3
BAHHISTORY (H) 266 49 12 35 15 2
BAHSANSKRIT (H) 295 57 11 25 18 0
BSCBGBSCBG 63 5 1 6 5 0
BSCHCHEMISTRY (H) 307 17 6 28 42 2
BSCHGEOGRAPHY (H) 288 36 9 31 26 1
BSCHMATHEMATICS (H) 204 17 4 12 29 2
BSCHNUTRITION (H) 100 13 2 10 11 0
BSCHPHYSICS (H) 238 20 3 25 29 1
BSCHPHYSIOLOGY (H) 188 13 3 14 22 0
BSCHZOOLOGY (H) 283 30 4 30 33 1
BSCPGBSCPG 71 2 0 13 10 1

Date/Time: 04-12-2021 04:41:15