SUKUMAR SENGUPTA MAHAVIDYALAYA

Add. + P.O.: Keshpur, Dist.: Paschim Medinipur, West Bengal, Pin:721150

Phone: (03227) 250861 E-Mail: ssmahavidyalaya04@gmail.com Website: www.ssmahavidyalaya.org
MERIT LIST NOTICE
MERIT LISTS

Date/Time: 27/05/2022 07:56:52